Emily Dickinson

"Är ni alltför djupt upptagen för att säga om min dikt lever?"

Emily Dickinson – en poetisk konsert

Fragment ur brev samt tonsatta dikter av

Emily Dickinson (1830-1886).

 

På scenen:

Eva Ahlberg (idé och texturval)

Cecilia Wallerstedt (kompositör och musiker)

Johan Wallerstedt (musiker)

 

Eva Ahlberg | eva@evaahlberg.se | 070-175 93 76