Emily Dickinson

"Är ni  alltför djupt upptagen för att säga om min dikt lever?"

Emily Dickinson – en poetisk  konsert

Fragment ur brev samt tonsatta dikter av

Emily Dickinson (1830-1886).


På scenen:

Eva Ahlberg (idé och texturval)

Cecilia Wallerstedt (kompositör och musiker)

Johan Wallerstedt (musiker)


Eva Ahlberg  |  eva@evaahlberg.se  |  070-175 93 76