Hem


Skådespelare; uppdrag

att gjuta liv.


Skådespelare. Förvandling. Liv.

Jag. Trollkärring och bortbytt trollunge.

Mellanchef, jag, Mormor och mamma 

Snigel... Snegel. 

Pojke. Pappa! Också jag. Professorska

och de misslyckade...

Jag är med dem.

I en liten turnerande teater

med repertoar för stora och små
















Vem är du? Vem är jag? Välkommen!










 

Eva Ahlberg  |  eva@evaahlberg.se  |  070-175 93 76

snegel2
gina_framT