Sagan om Snegel

Efter Petra Szabo's bok Sagan om Snegel


En sällsam snigel bor längst ner i en brunn och sneglar hela tiden uppåt mot "taket". Det är blått ibland och grått ibland, någon gång alldeles rött... Kanske finns det en en helt annan värld där uppe?


En överraskande teaterupplevelse om att följa sin nyfikenhet och övertygelse, inte låta sig nedslås, att växa och våga upptäcka världen.


Idé & regikonsultation: Mats-Arne Larsson

Scenografi: Peggy Fredheim

Kostym & attribut: Catherine Giacomini

Teknik: Johan Dahlström

Snegel

FAKTA


Målgrupp: 3-6 år och familjeföreställning

Spelyta: Rund 3 m i diameter

Speltid: 30 min

Bygge/förberedelse: 120 min

Ljus & ljud: Eget

BERÄTTIGAD TILL ARRANGÖRSSTÖD i VG län

Eva Ahlberg  |  eva@evaahlberg.se  |  070-175 93 76